Κανείς σεισμός μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 200 mi αναφέρθηκε τις τελευταίες 7 ημέρες.

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.